top of page

Planned litter / Planerad kull

We have NO plans for kittens! / Vi har INGA planer för kattungar!
These plans may change over time./Dessa planer kan komma att ändras med tiden.

 

  • Q1 = 1 january - 31 mars

  • Q2 = 1 april - 30 june

  • Q3 = 1 july - 30 september

  • Q4 = 1 oktober - 31 december

2023

We have sold our beautiful house in Almunge, and the new owners moved in at the beginning of May, 2023. We are still waiting to get access to our new house, but it won't be until autumn.

We live with friends and family in the meantime. For that reason, breeding and cat activities are completely paused in 2023.

 

Vi har sålt vårt fina hus i Almunge, och de nya ägarna flyttade in i början av maj, 2023. 

Vi väntar på att få tillträde till vårt nya hus, men det blir inte förens i höst. Vi mellanlandar hos vänner och familj under tiden. Av den anledningen spå är uppfödningen och katt-aktiviteter helt pausad under 2023.

 

 

 


 

Interested of a kitten? Click here. / Intresserad av en kattunge? Klicka här.

INFORMATION ABOUT

Brittringen

Swedish Association for British Short- and Longhair

Health

Information about the health in British Short- and Longhair cat..
(Written in Swedish)

British Short- and Longhair

Information about the breeds.
(Written in Swedish).

(in 

_DSC0480_edited.jpg
DNA
Brittringen
bottom of page