Planned litter / Planerad kull

QTCAT AURORA

BRI c 21 33 (Lilactabbypoint)

  • HCM: Normal-2020-03-16

  • PKD Neg (negative parents)

  • HD: 1+Normal

  • Blood group: 

We are expecting kittens! / Vi väntar kattungar!

Hopefully they will be born in early June, 2020! / Förhoppningsvis föds det kattungar i början av juni, 2020!

Sire: 

CH LT*AMBER WISHES ROCKABYE BABY

BSH p 03 33 (fawnmaskad-bicolour)


Health / Hälsa: 

HCM: Normal 2020-03-23, 2019-05-24

HD: Normal/Normal

PKD: Negativ (DNA)

FIV / FeLV: Negativ

Dam:
QTCAT AURORA
BSH c 21 33 (lilatabbymaskad)

Health / Hälsa:

HCM: Normal 2020-03-16

HD: 1+Normal

PKD: Negativ (DNA)

Expected colours / Förväntat färgutfall:

* Lilactabbypoint/Lilatabbymaskad
* Lilac point/Lilamaskad
* With or without white/ Med eller utan vitfläck
* All kittens carries cinnamon and chocolat/Alla kattungar bär på kanel och choklad

Interested of a kitten? Click here. / Intresserad av en kattunge? Klicka här.,

INFORMATION ABOUT

Brittsällskapet

Swedish Association for British Short- and Longhair

Health

Information about the health in British Short- and Longhair cat..
(Written in Swedish)

British Short- and Longhair

Information about the breeds.
(Written in Swedish).

(in 

_DSC0480_edited.jpg
DNA
Brittsällskapet

Subscribe Now / Prenumerera nu

Qtcat Newsletter / Qtcat nyhetsbrev

Address:

Näsby 21, 740 10 Almunge, SWEDEN

Telephone:

© 2020 by Qtcat Cattery