top of page

Purchase information / Köpinformation

flagga_small.gif

(för svensk text klicka på flaggan)

All of our kittens are born indoors and live as part of our family. They are reared with love and care, they are well socialised and used to children. 

 

Price for our pet kittens: 14 500 -15 700 SEK

When our kittens leave home they are:
 

 • 14-16 weeks old

 • Neutered

 • Vaccinated x2 (against rinotrakeit, caliciviros and panleukopeni)

 • Dewormed (if necessary, we always do faecal samples for our litters)

 • Certified pedigree in SNRF, WCF 

 •  Veterinary health protocol that is established within 7 days.

 • ID'd with microchip

 • The possibility to take over the individual veterinary insurance contract.

This is also included in the purchase price
 

 

AVAILABLE - kitty is looking for a new loving home 
ON HOLD - cattery is observed the kitty, may be available later
BOOKED - deposit has been paid and the kitty is reserved 

 

Agreement for purchase

 1. Cats can live long lives (sometimes 20 years or more ) it is important that your decision to get a cat is carefully thought out - it's a long responsibility. 
   

 2.  If the cat would have to be re-homed for any reasons, we sometimes can help with that process. Please, contact us.
   

 3. If the cat gets a disease or die, we would like to know it, then it may be valuable information for our breeding. 
   

 4. We also want you to insure your cat all its life.
   

 5. The cats should be indoor cats (preferably with the option to go out in a safed cat run or walks on a leash/harness).  
   

 6. Cats for breeding is only sold to other registered breeders, and with a special purchase contract. 
   

 7. That our kitten buyers commit to x-ray their cat for Hip Dysplasia, when the cat is between 1 -2 years old.
   

 8. That our kitten buyers commit to HCM-scan their cat by veterinaries who are participating in the health programme against HCM in cats, when the cat is between 5 -8 years old.

We do ship worldwide, but we prefer that you pick up your kitten yourself or that we do the delivery to your home. The extra costs for transport, passport and rabies vaccination is not included in the price, and will be payed by the new owner.

Kattungens pris: 14 500 - 15 700 SEK

Alla våra kattungar lever som en del av vår familj. De är uppfödda med kärlek och omsorg. De är väl socialiserade och vana vid barn och hund.

När en kattunge flyttar från oss, är den:  

 • 14-16 veckor gammal

 • kastrerad

 • Vaccinerad x2 (mot rinotrakeit, caliciviros och panleukopeni)

 • Avmaskad (endast vid vid behov! Vi tar alltid avföringsprover på våra kattungar)

 • Stamtavla i SNRF, WCF  

 • Veterinärbesiktigad

 • ID-märkt med mikrochip

 • Möjlighet att överta det individuella försäkringsavtalet.

 

Detta ingår också i inköpspriset

LEDIG - Kattungen söker efter sin nya familj 

RESERVERAD - Kattungen är under utvärdering

TINGAD - Kattungen är tingad, handpenning erlagd.

Villkor för köp

 1. Katter kan leva länge (ibland upp till 20 år eller mer). Det är viktigt att ditt beslut att köpa en katt är noga genomtänkt - det är ett långt ansvar.    
   

 2. Om katten av någon anledning skulle behöva omplaceras så kan vi vara behjälpliga med den processen.   
   

 3. Om katten skulle få en sjukdom eller dö, så vill vi gärna få den informationen, då kan det vara värdefull information för vår fortsatta avel.  
   

 4. Att du veterinärvårdsförsäkrar din katt hela dess livstid.
   

 5. Katterna ska vara innekatter (gärna med möjlighet att gå ut i en säker kattgård eller gå i koppel/sele).  
   

 6. Katter för avel säljs endast till andra registrerade uppfödare, och med ett särskilt köpeavtal.  
   

 7. Att våra kattungeköpare förbinder sig att höftledsröntga sin katt för höftledsdysplasi, när katten är mellan 1-2 år. Läs mer
   

 8. Att våra kattungeköpare förbinder sig att HCM-skanna sin katt hos veterinär som deltar i hälsoprogrammet mot HCM hos katter, när katten är mellan 5-8 år. Läs mer.

Vi levererar över hela världen, men vi föredrar att du hämtar din kattunge själv eller att vi levererar direkt till ditt hem.

Extrakostnader för rabiesvaccinering, pass och/eller transport ingår inte i priset och bekostas av köparen.

qtcat_vadvetjåkka_8v.png
Köpinformation Svenska

Registration of interest/Intresseanmälan

Sign the form to register your interest/
Fyll i uppgifterna nedan för att anmäla Ditt intresse.

INFORMATION ABOUT

Brittsällskapet

Swedish Association for British Short- and Longhair

Health

Information about the health in British Short- and Longhair cat
(Written in Swedish)

British Short- and Longhair

Information about the breeds.
(Written in Swedish)

 

_DSC0480_edited.jpg
DNA
Brittsällskapet
bottom of page