Att vara fodervärd åt en katt från Qtcat

 

 

En fodervärds betydelse för oss
 

Jag ser långsiktigt på mitt avelsarbete och strävar efter att få fram så rastypiska och friska linjer som möjligt. När det föds riktigt lovande kattungar så vill jag gärna ha en chans att använda några av dessa för min fortsatta avel, om de passerar alla hälsotester u.a. 

 

Jag har tyvärr ingen möjlighet att ha obegränsat med kissar hemma hos mig ;-) (det är inget jag heller vill). Detta pga av flera anledningar. Dels pga att jag vill att varje katt ska kunna få den uppmärksamhet, gos och kärlek som den förtjänar. Men även för att katter inte är direkt anpassade för att leva i större grupper. Konsekvenser av stora kattgrupper blir ökat smittryck, ökad stress, ökad risk för osämja mm. Detta är något jag vill undvika, och det är där som en fodervärd kommer in i bilden.

 

 

 

Vad innebär det att vara fodervärd?

En foderkatt är inte en gratiskatt, det innebär minst sagt en hel del jobb. Att vara fodervärd åt en katt från Qtcat innebär att katten bor hos fodervärden, men jag äger katten under en bestämd tidsperiod. Efter x antal kullar, eller senast när tidsperioden går ut, övergår katten utan kostnad i fodervärdens ägo (kastrerad). 

 

Det är mycket viktigt att skriva ett detaljerat fodervärdsavtal, och noga gå igenom vad det innebär att ha hand om en katt på foder. Det är viktigt att i förhand vara helt överens om hur kniviga situationer som kan uppstå ska lösas, samt ha detta nerskrivet på papper. Detta är en grundläggande trygghet för både mig och för fodervärden.

 

Att vara fodervärd innebär en hel del förpliktelser, men även rättigheter, som finns reglerade i det fodervärdsavtal som skrivs. Nedan tar jag upp några av dessa punkter.  

 

 • Så länge fodervärden håller sig till vad vi kommit överens om i fodervärdsavtalet (exempelvis att inte låta katten träffa andra fertila katter etc) har jag inte rätt att ta tillbaka katten innan tiden har löpt ut, dvs fodervärden behöver inte vara rädd för att ”förlora” sin katt. 
   

 • Så länge som jag är ägare till katten står jag för kattens alla försäkringar och samtliga kostnader som uppstår på grund av avel och utställning. 
   

 • Fodervärden betalar ”vardagskostnader” som t.ex mat, sand, leksaker samt veterinärkostnader upp till självrisken, om inte besöket har med avel och utställning att göra.

 

Jag testar mina avelskatter för att se till att de är fria från sjukdomar. För att testerna ska vara aktuella, får katterna inte träffa otestade katter. 

 

 

 

Fodervärd åt hona eller hane

 

HONA
En hona får normalt sin kull hos fodervärden. En kattkull innebär mycket jobb, och det är en förutsättning att den som är intresserad av att vara fodervärd är engagerad och tycker det är roligt med en kattkull. Kattungarna är mitt ansvar.

 

Fodervärden får alltså räkna med att jag kommer och hälsar på regelbundet under kattungarnas uppväxt. Fodervärden måste dock vara beredd på att passa/ev ta semester de dagar då födseln är planerad. 

 

 • Halvfodervärd: Max 1 kull + halva köpeskillingen

 • Helfodervärd: Max 2 kullar + 0 SEK köpeskilling

 

HANE
Att vara fordervärd åt en hane innebär att man får vara beredd på att uppfödaren/jag lånar hem honom för parning. Det brukar oftast handla om att hanen ska få lämna 1-2 kullar. Detta ska han förhoppningsvis hinna göra innan han fyller två år.

 

Sedan övergår han kastrerad till fodervärden. Det kan innebära en del anpassningar när man ska ha en fertil hane i hushållet. Han kan i värsta fall börja urinmarkera samt börja ropa efter honor. Hans urin kommer även att börja lukta starkare i samband med att han börjar bli fertil.

 

 • Halvfodervärd: Max 2 kull + halva köpeskillingen

 • Helfodervärd: Max 5 kullar + 0 SEK köpeskilling

 

 

 

Det är viktigt att man är införstådd med vad det innebär att vara fodervärd, så fråga hellre en gång för mycket. Inga frågor är dumma! :-)

 

Om du efter att ha läst ovanstående information fortfarande är intresserad och vill veta mer om vad det skulle innebära att bli fodervärd åt en katt från Qtcat, får du gärna skicka ett mail för en förutsättningslös diskussion!  

Fodervärd

© 2016 Carolina Samuelsson

 • Blogger Social Icon
 • Facebook App Icon