top of page

About Qtcat Cattery / Om Qtcat

flagga_small.gif

(för svensk text klicka på flaggan)

About us

My name is Carolina Samuelsson and I live in Östhammars kommun, Sweden, with our cats, my husband Mikael and our children Tuva-Li (born 2013) & Viktor (born 2016). We also have a boxer dog, named Lucy (born 2018).

 

Our cats are strictly indoors cats and only goes out with harnesses and/or out in the cat run. The "main Meny" for our cats is BARF/MUSH. We use "PeeWee" -littertrays and are very happy with that litter box solution. We use paper-pellets in the upper box, and wood-pellets in the lower. Click here to see what it looks like.


My prefix was not among my first hand choice, the fact is that it was my sixth! But like this afterwards, it feels very right and I am very glad that it become my prefix. The idea for the prefix where from a free postcard that SF handed out for a lot of years ago. On the postcard they had played with the letters so that if you read it right, was a sentence even though it was a completely different spelling. If you want to express my prefix right? It's "Cutie Cat" (kjutikat).

 

My Goals and Values
Being a breeder is a big responsibility and it means a lot of work and commitment from you as a person. I was going to share my goals and how I have thought myself to get there.
Breeding is an ongoing work and you learn something new all the time. Depending on that you never have any guarantees that everything is as it has been thought, your values and goals can change over time. It is therefore important for me to respect everyone's values on the breeding and objectives and see the positive in that we all are not going exactly the same way about everything and nothing. This is what creates variation and that is what makes it so wonderful to be human- You can change your opinion over time, where after you get new experiences! You keep learning all the time.

 

Today, I think like this
An obvious goal for me is to strive towards cats that are prosperous and healthy throughout their lifetime, and that these cats also have a wonderful temperament. I want them to be secure individuals who love to love and who love their people. Cats primary mission is to be just a wonderful loving pet!


To achieve these goals, I will regularly test all my breeding animals for the recommended health tests available for the race, even after they have been neutered (HCM). A good temperament for my cats, I hope to achieve by using social and friendly cats in my breeding, with a temperament that appeals to me, and that with my own personal upbringing of the kittens have them safe and stable during their first time as a cat.

I value the genetic variation and therefore seeks to make it as close to 0% as possible in the inbreeding rate my matings do. I will work to broaden the genetic base for the colourpointed British Shorthair and to encourage more males used in breeding. This means I also value carriers of colourpoints in my breeding.

 

On a longer plan, I strive to get the colourpointed British Shorthair:

  • A wonderful round and cobby type

  • A wonderful blue eye color  

  • A good contrast between points and body colour.

We test our cats for:

Om oss

Jag heter Carolina Samuelsson och jag bor i Östhammars kommun, Sverige, med våra katter, min make Mikael och våra barn Tuva-Li (född 2013) & Viktor (född 2016). Vi har också en boxerhund som heter Lucy (född 2018).

 

Våra katter är strikta inomhus katter och går bara ut med sele och/eller ute i kattgården. "Huvudmenyn" för våra katter är BARF/MUSH, vilket vi har använt sedan det lanserades hos Mush. Innan har vi gjort egen BARF och dessförinnan så fick de torrfoder och blötmat. Kan ju tala om att vi är MYCKET nöjda med MUSH och har absolut inga planer på att någonsin börja med torrfoder igen. Vi använder "PeeWee" - kattlådorna. och det fungerar väldigt bra hos oss. Vi använder papperspellets i den övre lådan och träpellets i den undre. Klicka här för att se hur vår lösning ser ut.

 

Mitt prefix var inte bland mitt förstaval när det var dags att söka om stamnamn, faktum är att det var mitt sjätte! Men så här efteråt känns det väldigt rätt och jag är mycket glad att det blir mitt prefix. Idén till prefixet var från ett gratis vykort som SF delade ut för många år sedan. På vykortet hade de lekt med bokstäverna så att om du läste rätt, blev en mening trots att det var en helt annan stavning. Om du vill uttala mitt prefix korrekt? Då läser man det som "Cutie Cat" (kjutikat). 

 

Mina mål och värderingar

Att vara uppfödare är ett stort ansvar och det betyder mycket arbete och engagemang från dig som person. Jag skulle vilja delge er mina mål och hur jag har tänkt mig att komma dit.

 

Uppfödning är ett pågående arbete och du lär dig något nytt hela tiden. Med tanke på att du aldrig har några garantier för att allt går som du har tänkt dig, så kan dina värderingar och mål förändras över tid. Det är därför viktigt för mig att respektera allas olika syn på avel och att man kan ha olika mål och vägar för att nå dit man vill. Jag vill se det positiva i att vi alla inte gör precis samma val och tillvägagångssätt om allt och ingenting. Det är just det som skapar variation. Det är även det som gör det så fantastiskt att vara mänsklig. Du kan ändra din åsikt över tid, när du får nya upplevelser och erfarenheter! Du är aldrig fullärd och man är aldrig för gammal för att lära sig nya saker. 

Idag tänker jag så här

Ett viktigt och betydelsefullt mål för mig är att sträva efter att katterna ska vara välmående och hälsosamma under hela deras livstid. Jag vill även att dessa katter ska ha ett underbart temperament. Jag vill att de ska vara säkra individer som älskar att älska och som älskar sina människor. Kattens viktigaste funktion idag är att vara ett underbart kärleksfullt husdjur!

 

För att uppnå dessa mål testar jag regelbundet alla mina avelsdjur för HCM och HD. Ett bra temperament på mina katter, hoppas jag uppnå genom att använda sociala och vänliga katter i min uppfödning, De ska ha ett temperament som tilltalar mig. Under kattungarnas första tid hemma hos mig så lär de sig att umgås med både barn och hund. Mitt mål är att kattungarna ska bli säkra och stabila individer <3

 

Jag värdesätter den genetiska variationen och försöker därför göra kombinationer/parningar så nära 0% som möjligt i inavelsgrad. Jag kommer att arbeta för att bredda den genetiska basen för den maskade britten och att verka för att fler hanar ska användas i avel. Det innebär även att jag värdesätter bärare av maskat i min avel. 

Min vision av maskade britter

  • En rund och cobby kropp, utan att vara överviktig

  • En vacker blå ögonfärg

  • En bra kontrast mellan mask och kroppsfärg

Vi testar alla våra avelsdjur mot 

studiofoto-005.JPG

S*Oxnökattens Alvina and me, 2008
This wonderful cat is the beginning for my breeding <3

Om oss svenska

INFORMATION ABOUT

Brittsällskapet

Swedish Association for British Short- and Longhair

Health

Information about the health in British Short- and Longhair cat..
(Written in Swedish)

British Short- and Longhair

Information about the breeds.
(Written in Swedish).

(in 

_DSC0480_edited.jpg
DNA
Brittsällskapet
bottom of page